24-06-2014

Udmelding om rituel omskæring af drengebørn

FADL Hovedforening den 24. Juni 2014

 

Ved rituel drengeomskæring fjernes sundt og funktionelt væv fra et umyndigt, raskt barn, og spørgsmålet om rituel drengeomskæring er derfor i sit udgangspunkt ikke et sundhedsspørgsmål. Spørgsmålet om, hvorvidt rituel drengeomskæring skal være lovligt eller ej, bliver i stedet et etisk spørgsmål og et spørgsmål om rettigheder. Derfor må læger og lægestuderende på lige fod med alle andre mennesker i samfundet tage stilling til, om det enkelte menneskes frihed til at være herre over egen krop skal vægtes højere end religiøse og kulturelle traditioner eller ej. 

FADL mener, at det enkelte individ har ret til selv at tage beslutning om rituel omskæring, og at retten til en intakt krop bør være uafhængig af individets køn. Da piger allerede er sikret lovmæssig beskyttelse mod rituel omskæring i Danmark, bør drenge også sikres samme rettigheder.

FADL ønsker med denne resolution at udtrykke respekt for børns - både pigers og drenges - konventionssikrede ret til beskyttelse af deres kropslige integritet. Og vil appellere til, at læger og andre sundhedsprofessionelle tager aktivt stilling til, om man vil respektere børns og dermed også drenges konventionssikrede ret til en intakt krop ved at benytte sig af deres ret til at sige nej til at udføre rituel omskæring af drengebørn.

FADL vil gerne understrege, at vores holdning til rituel drengeomskæring hverken bunder i antisemitisme eller islamofobi. Mænd, der har nået myndighedsalderen, kan selv vælge at blive omskåret af religiøse eller kulturelle grunde, såfremt de måtte ønske dette.

FADLs holdning handler ikke om omskæring eller ej. Vores holdning er, at hvert enkelt individ selv skal have valget.

 

-  Kasper Gasbjerg, Formand for Foreningen af Danske Lægestuderende